Hem
Intressentföreningen Packforsk stödjer förpackningsrelaterad forskning och utveckling

FÖRPACKNINGS

UTVECKLING


Vi stödjer förpackningsrelaterad forskning och utveckling genom delfinansiering och initiering av projekt och implementering av resultat. 

VÅRT UPPDRAG 

I nära samarbete med universitet och högskolor samt andra vetenskapliga och industriella organ stödjer vi förpackningsrelaterad forskning och utveckling vid forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden.

Intressentföreningen Packforsk stödjer RISE

"Som medlem har man en unik möjlighet att påverka och

aktivt delta i konkreta forskningsprojekt och få förhandsinformation

om framtida affärsmöjligheter."

© Copyright Intressentföreningen Packforsk 2019.

All Rights Reserved.