Om oss

OM OSS


"Vår vision är att stödja förpackningsrelaterad forskning och utveckling vid forskningsinstitutet RISE i nära samarbete med universitet, högskolor och vetenskapliga och industriella organ ."

 

Intressentföreningen Packforsk vision och mission

Vår mission


Att skapa affärsmöjligheter som gynnar medlemsföretagen och stödja deras långsiktiga lönsamhet genom att:


  • Definiera och prioritera forskningens inriktning.
  • Initiera och delfinansiera de projekt som fått högsta prioritet.
  • Stödja implementeringen av R&D-resultat bland medlemsföretagen.

Verksamheten i Intressentföreningen Packforsk styrs på basis av en av en stadga. Föreningens beslutande organ är en styrelse vars sammansättning skall bekräftas av medlemsföretagen. 


Forskningens inriktning fastläggs genom en ständig dialog med näringsliv och samhälle. Här utgör Intressentföreningens medlemsföretag en mycket viktig faktor.

Föreningens medlemmar har en unik möjlighet att påverka och aktivt delta i konkreta forskningsprojekt och få förhandsinformation om framtida affärsmöjligheter.


Intressentföreningen Packforsk är även en mötesplats där medlemmarna deltar i nationella och internationella nätverk såväl inom universitet och högskolor som speciella näringslivsgrupper.

© Copyright Intressentföreningen Packforsk 2019.

All Rights Reserved.