Vår historia
Intressentföreningen Packforsk historia

VÅR HISTORIA

Intressentföreningen Packforsk har alltid haft fokus på utvecklingen inom förpackningsområdet
och bidragit till forskningen i olika former sedan 1954 och har det än idag. 

IDAG


Nu är det förpackningar med inbyggda funktioner, digitalisering och hållbarhet som är i fokus och vi stöttar förpackningsutveckling och forskning inom RISE, Sveriges Foskningsinstitut, en sammanslagning av
Innventia, SP, Swedish ICT och Swerea.

2010-tal


Hur förpackningsindustri och konsumenter kan bidra till en cirkulär ekonomi
och ett hållbart samhälle är en viktig fråga, till exempel i projektet där man har utvärderat
miljöpåverkan från biobaserade förpackningsmaterial.

2000-tal


Nya material och innovation inom förpackningsområdet är ett intressant område, till exempel hur
man skulle kunna använda nanocellulosa som barriärmaterial. Vi stöttar förpackningsutveckling och forskning i
Innventia, en sammanslagning av Packforsk och STFI.

1990-tal


Förpackningens roll i miljön och återvinning av förpackningar är ett område som får
stort fokus och Näringslivsgruppen Miljöpack – för resurseffektiva förpackningar, bildas och vi
stöttar förpackningsutvecklingen och forskningen i Packforsk.

1980-tal


Kraven på förpackningar och användningen av olika förpackningsmaterial blir allt större och
Näringslivsgruppen Normpack – för säkrare material i kontakt med livsmedel, bildas.

1970-tal


Transport och förpackningsprovning är en viktig fråga för förpackningsindustrin och vi stöttar
Svenska förpackningsforskningsinstitutet, under namnet Packforsk,
med verksamhet i nya lokaler i Kista, Stockholm. En ny logotyp tas fram i form av en stiliserad bild av en låda
omgiven av fyra stötdämpare som används än idag.

1960-tal

Konsumenter ställer allt högre krav på förpackningsergonomi och förpackningar med inbyggd öppning blir vanligare.

1954

Intressentföreningen Packforsk bildas och stöttar förpackningsutvecklingen och forskningen i Föreningen Svensk pappersemballageprovning med verksamhet i Bagarmossen, Stockholm.

© Copyright Intressentföreningen Packforsk 2019.

All Rights Reserved.