Näringslivsgrupper
Intressentföreningen Packforsk Näringslivsgrupper

NÄRINGSLIVSGRUPPER

Industriell forskning är i fokus i våra Näringslivsgrupper. Dessa spelar en viktig roll för att utföra forskning med anknytning till varje grupps respektive områden.


En näringslivsgrupp består av ett antal företag som arbetar gemensamt inom ett branschområde i olika forskningsprojekt och uppdrag. På detta sätt drar alla företag i gruppen nytta av resultaten.


Här hittar du information om de näringslivsgrupper som är verksamma just nu. 

Intressentföreningen Packforsk Näringslivsgrupper Normpack

Normpack

Normpack hjälper företag att uppfylla krav för material i kontakt med livsmedel genom rådgivning, utbildning och verktyg för att tolka regelverken.

Intressentföreningen Packforsk Näringslivsgrupper Miljöpack

Miljöpack

Miljöpack driver frågor om förpackningar, miljö och resurseffektiva förpackningar samt lyfter fram förpackningens bidrag till ett hållbart samhälle.

Intressentföreningen Packforsk Näringslivsgrupper SUW

SUW

SUW stödjer forskning och utveckling inom wellpappområdet, processer för produktion och konvertering samt att förbättra råvarorna för wellpapp.

Intressentföreningen Packforsk Näringslivsgrupper ESG

ESG

ESG arbetar för att öka papperssäckens konkurrenskraft bland annat genom att tillhandahålla modeller och verktyg.

© Copyright Intressentföreningen Packforsk 2019.

All Rights Reserved.